Bendruomeniškumas – saugumo garantas!

map resized

Kas žmogui užtikrina prasmingą gyvenimą? Pagrindinis siekis mūsų gyvenime yra mylėti ir būti mylimais. Ne mažiau svarbu jaustis reikšmingais ir saugiais. Reikšmingi jaučiamės, realizuodami savo idėjas bendruomenėse. Saugumą mums užtikrina policija. Betarpiškas bendruomenių ir policijos bendradarbiavimas svarbus užtikrinant kiekvieno piliečio saugumą.

„Saugios kaimynystės“ programa – tai policijos ir konkrečios bendruomenės bendradarbiavimas, pagrįstas kaimo bendruomenės, gatvės, namo ar kiemo kaimynų glaudžiu tarpusavio ryšiu. Būrimasis į „saugios kaimynystės“ grupes – efektyvus būdas saugoti savo gyvenamąją aplinką. 

 

„Saugios kaimynystės“ programa Lietuvoje jau 16 metų apjungia bendruomenes ir policiją siekiant saugumo užtikrinimo artimoje aplinkoje. Pastaruoju metu į „Saugios kaimynystės“ grupes įsitraukia vis daugiau piliečių.

  • Pirmosios „Saugios kaimynystės“ grupės Lietuvoje susibūrė 1999 m.;
  • Šių metų pradžioje jau veikė daugiau nei 1800 „Saugios kaimynystės“ grupių, t.y. vidutiniškai 3 „Saugios kaimynystės“ grupės vienoje seniūnijoje;
  • „Saugios kaimynystės“ grupių veiklose dalyvauja kas dvidešimtas (135 tūkst.) Lietuvos gyventojas.
  • Panevėžio rajonas, vertinant „Saugios kaimynystės“ rezultatus yra aukščiau už šalies vidurkį.
  • 2015 m. savivaldybės biudžete, „Saugios kaimynystės“ programai buvo skirti  beveik 9 tūkst. eurų.

Vis dėl to „Saugios kaimynystės“ programą apibūdinantys skaičiai rodo, kad programa burianti bendruomenes ir policiją kartu siekti saugumo savo artimoje aplinkoje dar nėra plačiai žinoma. 2016 m. LR Seimas paskelbė „Bendruomenių metais“. Bendruomenėms bus skirtas žymiai didesnis dėmesys tiek iš žiniasklaidos, tiek verslo bei politikos. Skatinamomis ir remiamomis bendruomenių iniciatyvomis, bus stiprinami ryšiai tarp bendruomenių narių. Tai puiki proga kurti naujas „Saugios kaimynystės“ grupes bei į „Saugią kaimynystę“ įtraukti didesnį skaičių bendruomenių ir atskirų piliečių. Svarbiausia pasinaudoti šia galimybe, o savivaldybių taryboms prieš formuojant savo 2016 metų biudžetus neužmiršti šio svarbaus prioriteto ir skirti deramą finansavimą „Saugios kaimynystės“ programai!

2013 Veiklos ataskaita

2014 Veiklos ataskaita

2014 VEIKLOS ataskaita

2015 Veiklos ataskaita

2015ataskaita

 

 

 

Už Panevėžio kraštą!

 

 

Už tai, kas svarbiausia!