Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga - Panevėžio regiono progreso variklis!

PicMonkey Collage

Galima drąsiai teigti, kad viena iš sričių, kurioje po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo matomas stiprus proveržis - tai bendruomenės. Jos pradėjo kurtis beveik prieš du dešimtmečius. Tačiau, teisingumo dėlei, tenka pripažinti, kad tik po įstojimo į ES bendruomenės gavo ne tik deramą valstybės dėmesį, bet ir ženklias pinigines injekcijas.

Panevėžio r. bendruomenių sąjunga įsikūrė prieš 12 metų ir šiuo metu yra viena iš didžiausių bei efektyviausiai dirbančių organizacijų Lietuvoje. Šioje skėtinėje organizacijoje yra 60 Panevėžio rajone registruotų bendruomenių. Sąjunga įgyvendina tiek savo tikslus ir uždavinius, tiek padeda įgyvendinti Panevėžio rajono 2016-2023 m. vietos plėtros strategiją.

Šiandien dalyvavau rajono bendruomenių sąjungos ataskaitinėje - rinkiminėje konferencijoje, kurios metu buvo atsiskaityta už praėjusių metų darbus ir antrai kadencijai perrinkti vadovai. Nuoširdžiai sveikinu Kazimierą Binkį! Įgyvendintų projektų apimtys iš ties didžiulės, ambicijos ateičiai - ne mažesnės, nors bendras finansavimas bus šiek tiek mažesnis.  

 Konferencijos metu padėkojau už nuoširdžią draugystę, bendrus ir labai prasmingus nuveiktus darbus. Jų tikrai buvo daug. Mieliausias širdžiai buvo “Deimančiukų” projektas, kuomet drauge su Panevėžio r. bendruomenių sąjunga atrinkome ir įprasminome fotografijose savo darbais, išskirtiniu požiūriu bei moraliniu autoritetu labiausiai keičiančius mūsų kraštą žmones.

2016 metai LR Seimo yra paskelbti Bibliotekų bei Vietos bendruomenių metais. Kovo mėnesį startuosiantis, manau, puikus projektas “Knygų lagaminas”, sujungs bendruomenes ir bibliotekas. Norisi ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į mažėjantį knygų perkamumą bei jų skaitymą, bet visais įmanomais būdais stengtis kuo daugiau žmonių įtraukti į bendruomenių veiklas bei priminti taką į vietos biblioteką. Tai didelis iššūkis ir, tikrai žinau, kad nepakaks vien tik papildyti bibliotekų knygų fondus ar pagražinti jų iškabas. Reikės žymiai daugiau -  vietos bendruomenių sutelktumo, šurmulio bei, kas be ko,  iškilių autorių bei jų idėjų! Mūsų krašto žmonės turi turėti galimybę susitikti su rašytojais, kurie savo kūryba keičia Lietuvą ar kitaip laužo nusistovėjusius stereotipus. Aš tikiu, kad diskusijos su jais ne tik leis į esamas problemas pažvelgti kitu kampu, bet  ir išlaisvins vaizduotę bei kūrybiškumą. O tai svarbiausia, nes mąstantis, kūrybiškas bei pilietiškas žmogus yra pažangios  Lietuvos pamatas.  

Sekite naujienas!  

PicMonkey Collage

2013 Veiklos ataskaita

2014 Veiklos ataskaita

2014 VEIKLOS ataskaita

2015 Veiklos ataskaita

2015ataskaita

 

 

 

Už Panevėžio kraštą!

 

 

Už tai, kas svarbiausia!