Vyriausybė turi aiškius tikslus ir laikosi numatytų priemonių. Ataskaita už 2015 metus.

SD bal Domas nauja gazieta page 008

Šiandien šalies Premjeras Algirdas Butkevičius Seime pristatė Vyriausybės metinę ataskaitą. Džiugu, kad 2015 metais ir toliau kryptingai mažėjo nedarbas, padidėjo realusis darbo užmokestis, o tai didino žmonių gerovę ir spartino šalies ūkio augimą.

ESMINIAI POKYČIAI IR IŠŠŪKIAI 2015 m.:

 • Subalansuota ekonomikos plėtra ir gyventojų gerovės didinimas ir toliau yra svarbiausias prioritetas

Sukurtos naujos darbo vietos (2015 metais šalies darbdaviai užregistravo 235,5 tūkst. laisvų darbo vietų – 3,9 procento daugiau nei 2014 metais), mažėjantis nedarbo lygis (sumažėjo nuo 10,7 iki 9,1 procento) ir didėjantis darbo užmokestis rodo vis gerėjančią šalyje dirbančių ir ieškančių darbo asmenų padėtį.

 • Šalies konkurencingumas auga – puikūs ekspertų vertinimai ir sparčiai didėjantis investicijų mastas

Pasaulio ekonomikos forumo paskelbtame 2015–2016 metų konkurencingumo tyrime Lietuvos konkurencingumas tarp 140 šalių pakilo net 5 pozicijomis – iš 41 į 36 vietą – ir pasiekė aukščiausią kada nors turėtą poziciją.

 • Susitelkimas ir ambicingi darbai subalansavo eksporto srautus

Bendras realusis prekių ir paslaugų eksportas 2015 metais, palyginti su 2014 metais, išliko teigiamas – augo 1,2 procento, tačiau prekių eksportas sumažėjo 5,7 procento. Labiausiai prekių eksporto vertę smukdė naftos produktai ir reeksportas, o lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė (neįskaitant naftos produktų), palyginti su 2014 metais, didėjo 2,6 procento.

 • Reikšmingai sumažinta socialinė atskirtis – gerėja visi pagrindiniai šalies socialiniai rodikliai
 • Sustiprintas šalies energetinis saugumas ir sumažintos gamtinių dujų kainos
 • Pasiektas daugiabučių namų renovacijos proveržis
 • Sėkminga kova su šešėline ekonomika ir pagerėjęs mokesčių surinkimas

Šalyje šešėlinė ekonomika sumažėjo 1,3 procento (iki 25,8 procento).

 • Sėkmingai pradėtos derybos dėl narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (toliau – EBPO)
 • 2015 metais įgyvendintos 77 (iš 92) priemonės iš Vyriausybės patvirtinto 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo plano.
 • 2015 metais pritrauktas 31 tiesioginių užsienio investicijų projektas, numatantis 2 647 darbo vietų sukūrimą, iš jų 25 tiesioginių užsienio investicijų projektai yra vidutinės ir aukštos pridėtinės vertės, numatantys 2 217 darbo vietų sukūrimą.
 • Jaunimo (15–24metų) nedarbo lygis per metus sumažėjo 3 procentiniais punktais ir sudarė 16,3 procento.

      VYRIAUSYBĖS ATAISKAITĄ GALITE PERŽIŪRĖTI ČIA (SKAIDRĖS)

 • SD bal Domas nauja gazieta page 008
 • SD bal Domas nauja gazieta page 009

2013 Veiklos ataskaita

2014 Veiklos ataskaita

2014 VEIKLOS ataskaita

2015 Veiklos ataskaita

2015ataskaita

 

 

 

Už Panevėžio kraštą!

 

 

Už tai, kas svarbiausia!