Žemės ūkio verslo sėkmė - ambicingų vadovų rankose!

Prie karvių

Važinėdamas po seniūnijas, neapsiriboju vien gyventojų priėmimu. Susitinku ir su įmonių, įstaigų kolektyvais. Panevėžio rajonas – žemdirbystės kraštas. Aš atstovauju jį. Todėl vienas iš pagrindinių mano prioritetų – pagalba žemės ūkio sektoriui, pieno sektoriui.  Juk pienininkystė – viena svarbiausių Lietuvos žemės ūkio šakų. Penktadalį visos Lietuvoje pagaminamos žemės ūkio produkcijos sudaro pienas ir pieno produktai. 

Dėl Rusijos Federacijos pieno produktų importo embargo ir susidariusios itin sudėtingos situacijos pasaulinėje pieno rinkoje ieškoma kompleksinių priemonių pieno ūkiams paremti, išnaudojant visas galimas ES rinkos reguliavimo priemones ir galimą maksimalią nacionalinę paramą. 2015 metais pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama ir laikinosios išskirtinės pagalbos lėšos, išmokėtos pieno gamintojams, sudarė 48 mln. eurų, o kartu su susietąja parama pieno gamintojai gavo beveik 72 mln. eurų tiesioginės paramos, iš kurios 50 procentų sudarė nacionalinės lėšos. Šiuo metu ieškomas kompleksinis sprendimas, kaip stabilizuoti ir išlaikyti pieno sektorių.

Gyvulininkystės, tiksliau pienininkystės,  sektoriuje, kaip ūkiškumo, iniciatyvumo bei modernizacijos pavyzdys rajone galėtų būti Aukštadvario žemės ūkio bendrovė. Joje lankiausi trečiadienį. Kaip pasakojo bendrovės vadovas Mindaugas Petrauskas, šiuo metu bendrovė pietinėje rajono dalyje yra viena stambiausių. Turi 2100 ha dirbamos žemės, 400 melžiamų karvių. Dirba 64 darbuotojai. 2013 m. bendrovė gavo paramą gyvulininkystės veiklos konkurencingumo didinimui. Įsisavinta 40 proc. paramos. O 2015 m. pateikta paraiška gamybinės bazės modernizavimui.

Bendrovė ne tik vysto gyvulininkystę, specializuojasi pieno sektoriuje, kuri yra naujojo mokėjimo periodo prioritetinė žemės ūkio šaka, sėkmingai įsisavina asignavimus, vysto verslą provincijoje, bet ir rašo bei įgyvendina projektus, bendradarbiauja su Aukštadvario bendruomene. Jos jaunas iniciatyvus ir inovatyvus vadovas Mindaugas Petrauskas  daugelio vietos bendruomenės projektų mecenatorius.

Pienininkystė, žemės ūkis vis dar išlieka probleminė sritis. Todėl būtina siekti, kad ūkininkams būtų užtikrintos stabilios pajamos,  taikomos veiksmingas reguliavimo priemonės. Jei ūkininkams bus pelninga, jie ir toliau gamins geros kokybės pieną. Turime skatinti tai. Pelningas žemės ūkis – sėkminga Lietuvos ateitis.

Prie karvių

2013 Veiklos ataskaita

2014 Veiklos ataskaita

2014 VEIKLOS ataskaita

2015 Veiklos ataskaita

2015ataskaita

 

 

 

Už Panevėžio kraštą!

 

 

Už tai, kas svarbiausia!