PicMonkey Collage

Galima drąsiai teigti, kad viena iš sričių, kurioje po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo matomas stiprus proveržis - tai bendruomenės. Jos pradėjo kurtis beveik prieš du dešimtmečius. Tačiau, teisingumo dėlei, tenka pripažinti, kad tik po įstojimo į ES bendruomenės gavo ne tik deramą valstybės dėmesį, bet ir ženklias pinigines injekcijas.

Panevėžio r. bendruomenių sąjunga įsikūrė prieš 12 metų ir šiuo metu yra viena iš didžiausių bei efektyviausiai dirbančių organizacijų Lietuvoje. Šioje skėtinėje organizacijoje yra 60 Panevėžio rajone registruotų bendruomenių. Sąjunga įgyvendina tiek savo tikslus ir uždavinius, tiek padeda įgyvendinti Panevėžio rajono 2016-2023 m. vietos plėtros strategiją.

download

       Skaitymas – susipažinimo su pasauliu ir žmogumi galimybė. Tačiau šiandien jis užleidžia savo pozicijas kitiems informacijos gavimo būdams. Dalis žmonių, ypač turinčių silpnesnį knygų skaitymo poreikį, skaitymui skirtą laiką pakeitė televizoriaus žiūrėjimu ir kitomis mažiau pastangų reikalaujančiomis laisvalaikio formomis. Kaip parodė Lietuvoje prieš keletą metų atlikti tyrimai, net 52 proc. suaugusiųjų per savaitę visiškai neskiria laiko skaitymui, kai tuo tarpu televizoriaus nežiūri tik 2,5 proc. gyventojų.Kasdien  daugiau ar mažiau skaito knygas du trečdaliai mūsų visuomenės, tačiau intensyviai ir pastoviai skaito nedaugelis. Senstant skaitoma vis mažiau, o mažiausiai skaito vyresni nei 70 m. gyventojai.   Šiuo tyrimu taip pat nustatyta, kad yraakivaizdi skaitymo priklausomybė nuo gyventojų išsimokslinimo: dažniausiai skaito žmonės, turintys aukštąjį išsilavinimą, rečiausiai – pradinį ir pagrindinį. Taip pat skaitymo mastas priklauso ir nuo gyvenamosios vietos: daugiausiai skaito didžiųjų miestų gyventojai, mažiausiai – kaimiškų vietovių.  Leidyklos „Alma littera“ užsakyta apklausa, kurios tikslas buvo išsiaiškinti lietuvių skaitymo įpročius, taip pat išryškino skaitymo tendencijas: dažniausiai neskaito visų amžiaus grupių vyrai, turintys žemesnį išsilavinimą, mažai uždirbantys ir gyvenantys kaime, o daugiausiai skaito moterys iki 29 m. turinčios aukštąjį išsilavinimą, gaunančios pakankamai aukštas pajamas ir gyvenančios sostinėje. 

2016 02 17 14.50.51

       Šiemet Valstybės atkūrimo šventę minėjau kiek neįprastai – šešiose skirtinguose vietose su skirtingais žmonėmis. Skirtingos vietos, kitos bendruomenės, bet dvasia ir nuotaika ta pati! Visus mus jungė – Laisvė!

Pirmasis minėjimas – vasario 14 dieną Daukniūnuose bei Trakiškyje. Pastarajame  kartu vyko ir bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Trakiškyje nulenkiau galvą šios bendruomenės žolininkems, padėkojau  už aktyvų krašto švietimą, sveikos gyvensenos propogavimą bei jų suruoštas žoleles, nukeliavusias Panevėžio krašto senjorams. Labai viliuosi, kad vis dėlto įgyvendinsiu vieną iš savo svajonių, ir išleisime knygą su žolelių arbatų bei užpiltinių receptais. Tiek Daukniūnuose, tiek Trakiškyje sužavėjo šaunus vietos kolektyvų pasirodymas, skambios patriotinės dainos ir šiltas bendravimas. 

942809 10208043247737076 7516683481669162966 n

         Tradiciškai smagiausią ir labiausiai pašėlusią  žiemos pabaigtuvių šventę Užgavėnes švenčiau gimtajame krašte. Žiemą „padėjau“ išvaryti smilgiečiams ir bernatoniečiams. Smilgiuose sužavėjo ne tik šventėje dalyvavusių žmonių gausa (prisipažinsiu, neteko Panevėžio rajone sutikti tiek daug velnių, raganų ir čigonų!), kiek įvairiausių šokių, apeigų bei burtų gausybė. Tai ne tik vienijama bendruomenė, bet ir šiuolaikiškai bei suprantamai mūsų jaunajai kartai perteikiamos tradicijos.  Beje, didelį ačiū tariu vietos ūkininkui Algimantui Pamarnackui, kuris ne tik visus norinčius pavežiojo su karieta traukiamo ristūno, bet ir man pačiam davė vadelioti. 

2013 Veiklos ataskaita

2014 Veiklos ataskaita

2014 VEIKLOS ataskaita

2015 Veiklos ataskaita

2015ataskaita

 

 

 

Už Panevėžio kraštą!

 

 

Už tai, kas svarbiausia!